You are currently viewing אימון אישי דרך להצלחה

אימון אישי דרך להצלחה

כולנו דוגמנים של התדמית הייצוגית שלנו

שאלו אותי מה היא הדרך להצלחה בדוגמנות? אמרתי דוגמן זה פרזנטור

שים לב מה אתה מייצג כשאתה מצטלם איזה איכויות יש לך כדוגמן מה התמונה שלך משדרת כשמתבוננים בה?
חוכמה ויופי זה לא מספיק

אותו הדבר כשאנו הולכים לכל מפגש בחיי היומיום שלנו מול ילדנו הורנו הבוס העובדים בני זוג וכמובן בדייט מול לקוחות ואפילו מוכר המכולת

שימו לב איך אתם מייצגים את עצמכם ומה המסר שאתם מעבירים במבט ובתנועות הגוף שלכם

תלמדו לשנות את המסרים והתנועות והשפה שלא מקדמת אתכם איזה רושם ודימוי עצמי אתם רוצים לשדר לסביבה ותלמדו להעביר מסרים מתאימים

באימון אישי בשיטת דע"ת אלמד אתכם להבין

כתיבת תגובה