האם כל אחד יכול ללמוד ולהיות מתקשר?


לכולם יש חוש שישי שנקרא אינטואיציה ולכולם יש חושים של רגשות יש שרגישים וקשובים יותר לסביבה ויש שפחות אבל לא כולם נועדו להיות באבות רבנים ומתקשרים מהוללים.

כדי לעסוק בזה צריך תכונות אופי מיוחדות ואהבת אדם אין סופית ושליחות ענקית עם יכולת נפשית יכולת הכלה אדירה אהבה חמלה ורצון להיות 24 שעות זמינות לקהל כי היועץ אמור להיות נוכח עבור הבריות ולא להתעייף אלא להתמלא
אני מתנהגת ככה דרך אגב 24 שעות ביממה עבור עם ישראל ולעולם לא מתעייפת

כולם ניחנו בתכונות אינטואיטיביות שתפקידן להגן ולשמור מפני סכנה או לפקוח את ערוצי התודעה והתבונה אבל השאלה כיצד אדם משתמש בזה

למשל אמא לילדים משתמשת האינטואיציה כדי להבחין בין חברי הילדים כדי להבחין מה עובר על הילדים ועל הבעל כלומר לשמור על הבית

קבלן בניין כדי להחליט באיזה מיקום לבנות את הבניין משתמש בחוש האינטואיציה ובחוש השישי כדי לשים לב לרמזים מהטבע כך כל אדם וכל בעל מקצוע בכל תחום.

קיבלנו חושים כדי להנות מהבריאה לשמור ולהישמר מי יתן ונדע להשתמש בכישורים ותכונות האופי בחכמה ובאהבת חינם מיטל אלבז לביא.

כתיבת תגובה