You are currently viewing התמודדות עם חרדה

התמודדות עם חרדה

מהי חרדה?

שאדם מבין וברור לו מה הוא מבקש מה הוא רוצה ואיך הוא מגדיר זאת הוא מקרב אליו את הטוב ביותר ויפגע מעט יהיה ממוקד וההזדמנויות שיגיעו יהיו לו נכונות

אדם שאינו יודע להודות בפני עצמו את כוונת רצונו האמיתי לעולם לא יוכל

לקרב אליו את הדמות הנכונה שתתאים לצרכיו ולרצונותיו לכן לעולם לא יגיעו אנשים מתאימים

ייאוש ודאגה לא עוזרים לקדם את המטרות והשאיפות שלנו לפעמים אנו צריכים להתפשר ולהמתין בסבלנות תוך לומר דברים חיוביים לעצמנו.

גם כאשר אנו תשושים נפשית והכל חסום ותקוע עלינו להעלות את הבטחון העצמי ולהחליט שאנו נחליט להיות חיוביים כלפי עצמנו.

ככל שיש סרובים הבטחון העצמי יורד וצריך לשמור על אנרגיה חיובית.

העבודה הקשה ביותר היא ליישם את הפסוק שלח יהבך בהשם והוא יכלכלך

הפרעות חרדה תסמינים

ככל שנהיה באמונה פנימית נפתח את האמונה העצמית שלנו בעצמנו נחזק ונייעל את הכוחות הפנימיים שלנו ונשיג את היעדים שלנו בעצמנו

כשיש חרדה קיומית ופחדים תודעת השפע נחסמת ואנו לא נהנים מצינורות השפע שלנו.

אדם משפיע על התנהגות זולתו כלפיו

אדם שחושב בחיוביות מוחלטת הוא כאילו השיג את העולם הבא ואת גן העדן לעולם לא יפגע מאיש כי הוא חיובי אז כולם יתנהגו וישוחחו איתו בחיוביות.

אדם שיש לו פחד עם התמודדות עם חרדה, מראות בגידה מפגע ממעשים רעים מלשון רע ומלסטים הוא שולח פולסים שליליים לאדם שנמצא מולו וגורם לזולת מבלי להתכוון שיפגעו בו.

לכן עלינו להיות חיוביים⁦ כדי שהחיוביות תיזרע בנו ובזולת שסובב אותנו.
להזמנות לטיפולים אישיים לחץ כאן.

לפוסט הזה יש תגובה אחת

כתיבת תגובה